ראשית כל

תרגומים

ראשית כל

en premier lieu, avant tout