ראשו ורובו

חיפושים הקשורים ל ראשו ורובו: כלימה, מרצע
תרגומים

ראשו ורובו

tout entier, de toute son âme