ראשון לטומאה

תרגומים

ראשון לטומאה

premier degré d'impureté