ראשון יוצא

תרגומים

ראשון יוצא

premier rentré, premier sorti