ראוי לציין ש-

חיפושים הקשורים ל ראוי לציין ש-: אך
תרגומים

ראוי לציין ש-

à noter que