ראוי לגנאי

תרגומים

ראוי לגנאי

condamnable, répréhensible