ראה חובה לעצמו

תרגומים

ראה חובה לעצמו

se sentir obligé