ראה זה פלא!

תרגומים

ראה זה פלא!

oh miracle!, quel miracle!