ראה ורודות

תרגומים

ראה ורודות

voir tout en rose, être optimiste