ראה הוזהרת!

תרגומים

ראה הוזהרת!

à bon entendeur salut!