ראה בעין יפה

תרגומים

ראה בעין יפה

voir d'un bon œil