ראה את הנולד

תרגומים

ראה את הנולד

prévoir, pronostiquer, voir loin