ראה את הנולד

תרגומים

ראה את הנולד

voir loin, prévoir, pronostiquer