קשר כתרים

חיפושים הקשורים ל קשר כתרים: גמר את ההלל, קפא על שמריו, שאט נפש
תרגומים

קשר כתרים

louer, glorifier, faire l'éloge