קשקש בעלמא

תרגומים

קשקש בעלמא

parler pour ne rien dire