קשות

תרגומים

קשות

(kaˈʃot)
adverb
בְּרַכּוּת הוא ננזף קשות.

קשות

(kaˈʃot)
adverb
בְּרַכּוּת הוא ננזף קשות.