קרץ שפתיים

תרגומים

קרץ שפתיים

se mordre les lèvres