קרע את עיניו

תרגומים

קרע את עיניו

ouvrir les yeux