קרע את התחת

תרגומים

קרע את התחת

s'épuiser, s'éreinter