קרוב לוודאי

תרגומים

קרוב לוודאי

probablement, vraisemblablement