קרא ערר על-

תרגומים

קרא ערר על-

faire opposition