קרא בשם

תרגומים

קרא בשם

mentionner, nommer, surnommer