קפצה עליו הזקנה

תרגומים

קפצה עליו הזקנה

vieillir prématurément