קפץ על המציאה

תרגומים

קפץ על המציאה

saisir l'occasion