קנה במשיכה

תרגומים

קנה במשיכה

voler, prendre sans permission, soutirer