קנה את ליבו של-

תרגומים

קנה את ליבו של-

gagner la faveur de, charmer, séduire