קנה את ליבו של-

תרגומים

קנה את ליבו של-

charmer, gagner la faveur de, séduire