קמעה קמעה

תרגומים

קמעה קמעה

petit à petit, peu à peu