קלקל את השורה

תרגומים

קלקל את השורה

se détourner du droit chemin, dévier