קירב את הסוף

תרגומים

קירב את הסוף

accélérer la fin