קיצץ בהוצאות

תרגומים

קיצץ בהוצאות

réduire les dépenses