קיצץ את כנפיו של-

תרגומים

קיצץ את כנפיו של-

couper les ailes de-, rogner les ailes de-