קיפל בתוכו

תרגומים

קיפל בתוכו

inclure, renfermer