קיפל את הזנב

תרגומים

קיפל את הזנב

se rétracter, s'en aller tête basse