קיפח את פרנסתו

תרגומים

קיפח את פרנסתו

perdre son travail