קימת את המצח

תרגומים

קימת את המצח

froncer les sourcils, plisser le front