קיים יחסי מין

תרגומים

קיים יחסי מין

avoir des rapports sexuels