קידש מלחמה

תרגומים

קידש מלחמה

déclarer la guerre