קידש את השבת

תרגומים

קידש את השבת

sanctifier le Shabbat