קידם פני סכנה

תרגומים

קידם פני סכנה

obvier à un danger