קידם פני האויב

תרגומים

קידם פני האויב

affronter l'ennemi