קידם את פני הדברים

תרגומים

קידם את פני הדברים

prendre les devants