קידם את פניו של-

תרגומים

קידם את פניו של-

accueillir, souhaiter la bienvenue à