קיבל על עצמו

תרגומים

קיבל על עצמו

prendre sur soi, se charger