קיבל עליו את הדין

תרגומים

קיבל עליו את הדין

se résigner