קיבל מרות

תרגומים

קיבל מרות

s'incliner, se soumettre