קיבל מרות

תרגומים

קיבל מרות

se soumettre, s'incliner