קיבל החלטה

תרגומים

קיבל החלטה

adopter une résolution