קיבל ברצון

תרגומים

קיבל ברצון

accepter volontiers