קיבל את פניו של-

תרגומים

קיבל את פניו של-

accueillir