קטף את הפירות

תרגומים

קטף את הפירות

récolter les fruits