קושש

תרגומים

קושש

(koˈʃeʃ)
verb
present מְקוֹשֵׁשׁ (mekoˈʃeʃ) , future יְקוֹשֵׁשׁ (jekoˈʃeʃ) , infinitive לְקוֹשֵׁשׁ (lekoˈʃeʃ)
המדריך שלח אותנו לקושש זרדים להבערת אש.