קונפליקט

תרגומים

קונפליקט

(konˈflikt)
noun masculine
plural קוֹנְפְלִיקְטִים (konˈfliktim)
1. קונפליקט בין מדינות שני האחים שרויים בקונפליקט מתמיד.
2. קונפליקט משפחה-קריירה בקרב נשים עובדות